OUTDOOR PLANTING

Затревяване на градини и дворове:

 

Затревяването е първатаи най-съществена дейност, която ще положи основите на един прекрасен, зелен и цветен двор, градина, частни или обществени зелени площи.

Най-общо затревяването се състои от няколко последователни етапа.

 

Етапи и цени на затревяването:

 

І. Обработка на терена:

Започва с обработка на плевелите с химически препарати. След две седмици терена се почивства от изсъхналите вече плевели (изкореняват се), отстраняват се строителни отпадъци, камъни и др. Прекопава се ръчно или с машини. При необходимост се внасят органични или минерални торове, подобрява се механичният състав на почвата.

Цените се формират според обема на терена, нуждата от обработка и почистване 

Цена: от 5,50 лв./кв.м

 

ІІ. Доставяне на почва за озеленяване (при нужда):

Почвата, която се използва е плодородна с подходяща песъклива структура. Подходяща за изграждане на декоративни градини и тревни площи.

Доставката се извършва с камиони, които имат вместимост 4, 7, 12 и 15 куб.м. 

 

ІІІ. Моделиране на терена, разстилане на хумусна почва:

Моделирането на терена представлява изкопно – насипни работи, които се извършват ръчно или механизирано, в зависимост от условията на терена и обема работа.

Разстилането е дейност, при която доставената почва се внася в двора или градината и се разстила равномерно по цялата площ. Извършва се чрез машини или ръчно в зависимст от условията.

Цени за ръчно разстилане на почва: по догодаряне.

Цани за машинно разтилане - по допълнително договаряне.

 

ІV. Затревяване с тревен чим:

Включва дейностите по изграждане на тревна площ чрез полагане на готови тревни чимове - подравняване, валиране, доставка и полагане на чима, валиране на чимовете, поливане (при осигурени от клиента условия за това), първо косене на тревният чим.

Цени по договаряне поради динамичното променяне на цените .

или затревяване с професионални тревни смески:

Ръчно затревяване чрез засяване на специализирани висококачествени тревни смески райграс.

За цените: В цената са включени всички дейности по затревяването-фрезоване, подравняване на терена на ръка или машинно, засяване на семената, вкопаването им, валиране, торене, поливане. В цената се включват и тревните смески специално подбрани за терена и специални минерални торове за по-бързо и сигурно вкореняване на тревата.

Цените зависят от вида на избраната тревната смеска и от площта за затревяване и спецификата на терена.

Цени  - по договаряне поради динамичното променяне на цените. 

V. Извозване на отпадъци:

Всички отпадъци от нашата дейност по изграждане на зелени площи се извозват на регламентирано сметище. Извозването се извършва чрез камиони с различна вместимост (от 4 до 15 куб.м). Цената се определя след определяне на обема на товара и договаряне с клиента.

Предлагаме и услугата по засаждане и целогодишна поддръжка на вечно зелени и сезонни храсти, цветя и цветна растителност, както и изграждане и целогодишна поддръжка на тревни площи.

В екипа ни има ландшафтен архитект и агроном, с които можете заедно да изградите проекта на вашия двор, градина или парк. 

При интерес към предлаганите от нас услуги не се колебайте да се свържете с нас телефон - 0878 735 088 или имейл: sales@fiori-bg.eu

OUTDOOR PLANTING
Brands
Sort by