OUTDOOR PLANTING

Затревяване на градини и дворове:

Затревяването е първатаи най-съществена дейност, която ще положи основите на един прекрасен, цветен двор, градина, частни или обществени зелени площи.

Най-общо затревяването се състои от няколко последователни етапа.

 

Етапи и цени на затревяването:

І. Обработка на терена:

Започва с обработка на плевелите с химически препарати. След две седмици терена се почивства от  изсъхналите вече плевели (изкореняват се), отстраняват се строителни отпадъци, камъни и др. Прекопава се ръчно или с машини. При необходимост се внасят органични или минерални торове, подобрява се механичен състав на почвата.

За цените: Цените се формират според обема на терена, нуждата от обработка и почистване 

Цена: 4,00 – 7,00 лв./кв.м

ІІ. Доставяне на хумусна почва за озеленяване (при нужда):

Почвата, която се използва е плодородна с подходяща песъклива структура. Подходяща е за изграждане на декоративни градини и тревни площи.

Доставката се извършва с камиони, които имат вместимост 4, 7, 12 и 15 куб.м. 

В цената са включени хумусната почва за озеленяване и транспортна такса за гр. Самоков и региона.

Цени за доставка до 4 куб.м: 200,00 лв./курс

Цени за доставка от 5 – 7 куб.м: 320,00 лв./курс

Цени за доставка от 8 – 12 куб.м: 410,00 лв./курс

Цени за доставка от 13 – 15 куб.м: 450,00 лв./курс

 

ІІІ. Моделиране на терена, разстилане на хумусна почва:

Моделирането на терена представлява изкопно – насипни работи, които се извършват ръчно или механизирано, в зависимост от условията на терена и обема работа.

Разстилането е дейност, при която доставената почва се внася в двора или градината и се разстила равномерно по цялата площ. Извършва се чрез машини или ръчно в зависимст от условията.

Цени за ръчно разстилане на почва: 35,00 лв./куб.м

Цани за машинно разтилане - по допълнително договаряне.

 

ІV. Затревяване с тревен чим:

Включва дейностите по изграждане на тревна площ чрез полагане на готови тревни чимове - подравняване, валиране, доставка и полагане на чима, валиране на чимовете, поливане (при осигурени от клиента условия за това), първо косене на тревният чим.

В цената са включени:

- фино подравняване на почвата,

-доставка на чима за град Самоков и региона,

- полагане на чима, торене с минерални торове, валиране, първо косене.

Цени до 100 кв.м: 30,00 – 35,00 лв./кв.м

Цени от 101 до 500 кв.м: 20,00 – 25,00 лв./кв.м

Цени от 501 до 1000 кв.м: 15,00 – 20,00 лв./кв.м

 

или затревяване с професионални тревни смески:

Ръчно затревяване чрез засяване на специализирани висококачествени тревни смески райграс.

За цените: В цената са включени всички дейности по затревяването (фино подравняване на двора, засяване на семената, вкопаването им, валиране, торене), включени са тревни смески специално подбрани за терена и специални минерални торове за по-бързо и сигурно вкореняване на тревата.

Цените зависят от вида на избраната тревната смеска и от площта за затревяване.

Цени: от 5,00 лв./кв.м


VІ. Извозване на отпадъци:

Всички отпадъци от нашата дейност по изграждане на зелени площи се извозват на регламентирано сметище. Извозването се извършва чрез камиони с различна вместимост (от 4 до 15 куб.м).

В цените са включени транспортна такса за град Самоков и такса смет. В цената не са включени дейности по натоварване на отпадъците.

Цени за извозване на отпадъци до 4 куб.м: 150,00 лв./курс

Цени за извозване на отпадъци 5 – 7 куб.м: 260,00 лв./курс

Цени за извозване на отпадъци 8 – 12 куб.м: 300,00 лв./курс

Цени за извозване на отпадъци 13 – 15 куб.м: 380,00 лв./курс

 

Предлагаме и услугата по засаждане и поддръжка на вечно зелени и сезонни храсти, цветя и цветна растителност. В екипа ни има ландшафтен архитект и агроном с които можете заедно да изградите проекта на вашия двор, градина или парк.

При възникване на въпроси, не се колебайте да се свържете с нас телефон - 0878 735 088 или имейл: sales@fiori-bg.eu

Sort by